Monday, November 4, 2013

Al Faruq


Umar Al-Khattab
  • Digelari oleh Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam sebagai al-Faruq (pemisah antara hak dan batil).
  • Dikatakan bahwa Islam senantiasa berada dalam kemenangan setelah keislaman beliau.
  • Para sahabat berpendapat bahawa beliau menguasai 9 dari 10 cabang ilmu.
  • Mengembangkan Islam dari timur ke barat dalam masa yang singkat.
Most favorited.

No comments: